Managementul și gestionarea situațiilor de urgență

Pornind de la dimensiunea socială a învățământului superior și de la nevoia societății de a beneficia de servicii educaționale și de cercetare de calitate în domeniul construcțiilor pentru dezvoltarea sa sustenabilă, misiunea fundamentală asumată de către Universitatea Tehnică de Construcții București este aceea de a fi un centru național de formare a noilor generații de specialiști și de cercetare științifică performantă în domeniul construcțiilor.

Cursuri

Anul 1

Cauze antropice şi naturale ale situaţiilor de urgenţă
Zonarea hazardului seismic și tehnologii GIS
Vulnerabilitate şi risc seismic în construcţii
Risc hidrologic şi gestiunea situaţiilor de criză
Alunecări de teren şi impactul asupra mediului
Explozii, avarii industriale şi în infrastructura de transport
Managementul riscului în exploatarea centralelor nucleare
Efectele termice ale incendiilor asupra construcţiilor civile şi industriale
Factori de risc în infrastructura de comunicaţii şi de transport
Sisteme şi procedee de intervenţie la situaţii de urgenţă
Maşini de ridicat şi de terasamente uilizate pentru intervenţii la situaţii de urgenţă
Roboţi şi echipamente speciale de intervenţie la situaţii de urgenţă

Anul 2

Legislaţie specifică situaţiilor de urgenţă
Managementul riscului în exploatarea digurilor şi a marilor baraje
Baze informatice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
Protecţia mediului şi intervenţiile la situaţii de urgenţă
Managementul situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a intervenţiilor
Activități de cercetare – proiectare
Definitivare și elaborare lucrare disertație