Secretariat

Pentru asigurarea funcționării continue a secretariatului IMRC se iau următoarele măsuri:

1) Cererile către Secretariatul IMRC sau decanatul IMRC se adresează numai online, la adresa de e-mail secretariatutilajtehnologic@yahoo.com;

2) Programul de lucru cu publicul al Secretariatului IMRC se restrânge astfel: luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00. Prezentarea la ghișeu se face numai în situații bine justificate;

3) Plățile taxelor se vor face numai prin virament bancar.

Plățile taxelor de înmatriculare, școlarizare, re-examinare, confirmare studii etc. se pot achita astfel:
a)la Banca Comercială Română (BCR) sector 2, cu următoarele detalii:
– cont IBAN RO06RNCB0073005630380004,
– beneficiar UTCB, Cod fiscal 4266570.
– explicație: nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultate și CNP.
b) la Trezoreria statului sector 2, cu următoarele detalii:
– cont IBAN RO57TREZ70220F330500XXXX
– beneficiar UTCB, Cod fiscal 4266570
– explicație: nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultate și CNP

Pentru aceste plăți trebuie trimisă pe e-mail la secretariatul facultății (secretariatutilajtehnologic@yahoo.com) dovada plății, pentru certificare.