Alegeri academice 2024-2029

Poziţia Decan al Facultăţii de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

Depunerea dosarelor pentru funcția de “DECAN” va avea loc până la data de 12 aprilie 2024 orele 15.00 la secretariatul Facultǎţii de Inginerie Mecanică şi Robotică în Construcţii.

Dosarul de candidatură pentru funcţia de Decan al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Robotică ȋn Construcţii, mandatul 2024-2029 va cuprinde:

Toate documentele vor fi asumate prin semnătură olografă şi se vor depune la secretariatul facultăţii în original și în format electronic la adresa secretariat.ut@utcb.ro