Conducere

Decan

Prof. univ. Dr. Ing. Virgil FLORESCU

Planul strategic 2020-2024

Vizualizează

Prodecan

Conf. Dr. Ing. Amelitta LEGENDI

Consiliul facultății

Membri în senatul UTCB