Studii de master

Sisteme mecanice avansate

Dezideratul principal al acestui master de aprofundare este deprinderea proiectării proceselor tehnologice și a echipamentelor necesare realizării unor structuri specifice sistemelor mecanice avansate cu aplicabilitate la mașinile de construcții. Pe parcursul celor patru semestre de activitate informațiile dobândite baleiază simultam mai multe sectoare de activitate din domeniul ingineriei mecanice. Un loc aparte îl dețin disciplinele care inițiază masterandul în procesele de automatizare și robotizare a proceselor mecanice complexe.

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor

Misiunea principală a acestei direcții de master de aprofundare este de a forma specialiști în domeniul utilajelor tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor rezultate. Absolvenții acestui program de master pot desfășura activități complexe privind exploatarea și managementul echipamentelor tehnologice specifice.

Managementul și gestionarea situațiilor de urgență

Misiunea principală a acestei direcții de master de aprofundare este de a forma specialiști în domeniul utilajelor tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor rezultate. Absolvenții acestui program de master pot desfășura activități complexe privind exploatarea și managementul echipamentelor tehnologice specifice.

Drepturi de autor iamgine: Andrew Bell