Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București – Școala Doctorală
Adresă: București 020396, B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2
Tel./Fax: +40 21 242.12.08 int. 221
E-mail: scoala.doctorala@utcb.ro
nicoleta.draghici@utcb.ro

https://www.facebook.com/sd.utcb/