Programe de studii

Planuri de învățământ valabile începând cu anul universitar 2022-2023

Programe de studii universitare de licență:

Utilaje Tehnologice pentru Construcții

Vizualizează

Mecatronică

Vizualizează

Program de studii universitare de master:

Sisteme Mecanice Avansate

Vizualizează