Finalizare studii

 

[9 iunie 2020]:

În vederea susţinerii examenului de disertaţie in sesiunea iunie 2020, la toate programele de master din UT, studenţii masteranzi vor transmite prin e-mail la Secretariatul UT secretariatutilajtehnologic@yahoo.com, cererea de înscriere la examenul de disertaţie- “Înscriere examen disertaţie”, disponibilă la adresa https://utilaj.utcb.ro/sunt-student/formulare/.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.

[12 iunie 2020]

Organizarea examenului de disertaţie- sesiunea iunie 2020
Susţinerea examenului de disertaţie la toate programele de master din UT in sesiunea iunie 2020, se realizează în sistem online, prin platforma digitală Microsoft Teams.

Studenţii masteranzi se vor asigura că au transmis în prealabil, prin e-mail la Secretariatul UT secretariatutilajtehnologic@yahoo.com, cererea de înscriere la examen https://utilaj.utcb.ro/sunt-student/formulare/.

Studenţii masteranzi vor transmite lucrarea de disertaţie secretariatului comisiei, insoţită de declaraţia de autenticitate- ambele prin e-mail, în format digital tip-Portable Document Format (PDF).

Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, studenţii vor utiliza codurile de acces specificate în dreptul fiecărui program de master.
Pentru acces, urmăriți în Microsoft Teams, secţiunile “Join or create a team >> Join a team with a code”. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.

Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a examenului.
Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.