Sisteme mecanice avansate

Dezideratul principal al acestui master de aprofundare este deprinderea proiectării proceselor tehnologice și a echipamentelor necesare realizării unor structuri specifice sistemelor mecanice avansate cu aplicabilitate la mașinile de construcții. Pe parcursul celor patru semestre de activitate informațiile dobândite baleiază simultam mai multe sectoare de activitate din domeniul ingineriei mecanice. Un loc aparte îl dețin disciplinele care inițiază masterandul în procesele de automatizare și robotizare a proceselor mecanice complexe.

Cursuri:

Anul 1
Ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice
Metode de investigare a sistemelor mecanice
Ingineria sistemelor automate
Metoda elementului finit
Elemente de achiziție a datelor experimentale
Simularea numerică a proceselor dinamice
Sisteme automate adaptive si optimale
Roboti
Protecția împotriva vibrațiilor și a zgomotelor
Modelarea informatică a tehnologiilor mecanizate în construcții
Prelucrarea datelor experimentale
Practică
Anul 2
Automatizarea şi robotizarea proceselor de lucru în construcţii
Sisteme flexibile şi integrate de fabricaţie
Etică
Evaluarea stării tehnice a echipamentelor cu grad de risc în exploatare
Atestarea conformității produselor inginerești
Comunicare
Practică
Activități de cercetare – proiectare
Definitivare și elaborare lucrare disertație