Sisteme mecanice avansate

Dezideratul principal al acestui master de aprofundare este deprinderea proiectării proceselor tehnologice și a echipamentelor necesare realizării unor structuri specifice sistemelor mecanice avansate cu aplicabilitate la mașinile de construcții. Pe parcursul celor patru semestre de activitate informațiile dobândite baleiază simultam mai multe sectoare de activitate din domeniul ingineriei mecanice. Un loc aparte îl dețin disciplinele care inițiază masterandul în procesele de automatizare și robotizare a proceselor mecanice complexe.

Cursuri:

Anul 1
Matematici speciale
Materiale inginereşti de sinteză
Vibraţii şi dinamica sistemelor
Metoda elementului finit
Senzori, traductori şi sisteme de achiziţie a datelor experim.
Electronică aplicată
Ingineria sistemelor automate
Sisteme automate adaptive și optimale
Roboţi
Ingineria struct. portante ale sistemelor mecanice
Simularea numerică a proceselor dinamice
Prelucrarea datelor experimentale
Anul 2
Automatizarea şi robotizarea proceselor de lucru în construcţii
Sisteme flexibile şi integrate de fabricaţie
Productica sistemelor mecanice şi management tehnologic
Sistemul calităţii în ingineria mecanică
Managementul cercetării şi proiectării
Activități de cercetare – proiectare
Definitivare și elaborare lucrare disertație