Sisteme mecanice avansate

Dezideratul principal al acestui master de aprofundare este deprinderea proiectării proceselor tehnologice și a echipamentelor necesare realizării unor structuri specifice sistemelor mecanice avansate cu aplicabilitate la mașinile de construcții. Pe parcursul celor patru semestre de activitate informațiile dobândite baleiază simultam mai multe sectoare de activitate din domeniul ingineriei mecanice. Un loc aparte îl dețin disciplinele care inițiază masterandul în procesele de automatizare și robotizare a proceselor mecanice complexe.

Competențe profesionale dobândite de masteranzii programului Sisteme Mecanice Avansate:

Abilități dobândite de masteranzii programului Sisteme Mecanice Avansate:

Cursuri:

Anul 1
Etică și integritate academică
Ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice
Prelucrarea datelor experimentale
Ingineria sistemelor automate
Modelarea și simularea sistemelor mecanice
Elemente de achiziție a datelor experimentale
Sisteme automate adaptive si optimale
Proiectarea și realizarea echipamentelor robotizate
Planificarea tehnologiilor mecanizate în construcții
Metode de cercetare experimentală a sistemelor mecanice
Protecția sistemelor mecanice la șocuri / Sistemul calității în ingineria mecanică
Practică
Anul 2
Automatizarea şi robotizarea proceselor de lucru în construcţii
Ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice
Evaluarea stării tehnice a echipamentelor cu grad de risc în exploatare
Atestarea conformității produselor inginerești
Programarea sistemelor de fabricatie cu comandă numerică / Productica sistemelor mecanice și management tehnologic
Practică
Elaborare lucrare disertație
Practică elaborare lucrare de disertație