Activități extracurriculare

Proiectul DARE – reducerea abandonului studiilor universitare în primii ani de studiu.

Seismic design competition – organizat de către EERI Student Chapter