Activități extracurriculare

Proiectul INTRU  – reducerea abandonului studiilor universitare în primii ani de studiu.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Necompetitive

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică de Construcții București

TITLUL PROIECTULUI: Investim Noi, Tu ReUsesti

Acord grant nr. 242/SGU/NC/II din 25.11.2019 

 

Prin proiectul INTRU ne propunem să creăm un model de integrare în mediul universitar al studenților aflați în grupuri dezavantajate care abandonează cursurile în primii ani de facultate, investind in educatie, cultura si instruire.

Obiectivele și activitățile se completează reciproc creând o experiență complementară  celei academice și vor aduce un plus pe partea de programe remediale, activități de îndrumare, sprijin, dezvoltare personală, dezvoltare a competențelor socio-emoționale. De asemenea se vor derula campanii de conștientizare, workshop-uri în domenii specifice, vizite de studiu și nu în ultimul rând programe de consiliere profesională și orientare în carieră pentru studenții Facultății de Inginerie mecanica si Robotica in Constructii. De asemenea, prin implementarea obiectivelor propuse se creează un mediu propice de desfășurarea a activităților extra-curriculare prin dotarea unei săli a facultății dedicată acestor activități. Dotarea sălii facultății, dedicată acestor activități, va fi una din modalitățile de asigurare a implementării obiectivelor propuse.

Prin implementarea activităților proiectului INTRU se urmărește reducerea abandonului școlar in anul I si II de studiu aflați în grupuri dezavantajate (provin din familii cu venituri sub minim pe economie, familii monoparientale, etc) și integrarea lor în rândul celorlalte grupuri de studenți.