Consultații și mentori de an

        Mentoratul reprezintă un sistem de sprijinire și consiliere a studenților, în scopul de a facilita integrarea în învățământul universitar, a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opțiuni didactice, culturale și sociale specifice vieții studențești, precum și a încuraja împărtășirea cunoștințelor și aptitudinilor studenților, ameliorând rezultatele școlare. În același timp, activitatea de mentorat reprezintă un atribut al politicii educaționale centrate pe rezolvarea problemelor/ satisfacerea nevoilor studenților, precum și un instrument de suport și îndrumare a acestora, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.

        Mentoratul contribuie la încurajarea comunicării și creșterea încrederii studenților față de facultate și de mediul academic.

Mentori an Ciclul I – Licență

Anul I MecatronicăȘ.l. dr. ing Ștefan Mocanustefan.mocanu@utcb.ro
Anul II UTCȘ.l. dr. ing. Radu Panaitescu-Liessliess.panaitescu@utcb.ro
Anul III MecatronicăȘ.l. dr. ing. Mihai Savaniumihai.savaniu@utcb.ro
Anul IV UTCConf. dr. ing. Amelitta Legendiamelitta.legendi@utcb.ro

Mentori an Ciclul II – Master

Anul I SMA Conf. dr. ing. Virgil Florescu virgil.florescu@utcb.ro
Anul II SMA Ș.l. dr. ing. Oana Tonciu oana.tonciu@utcb.ro

Regulamentul activității de mentorat

Vizualizează