Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor

Misiunea principală a acestei direcții de master de aprofundare este de a forma specialiști în domeniul utilajelor tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor rezultate. Absolvenții acestui program de master pot desfășura activități complexe privind exploatarea și managementul echipamentelor tehnologice specifice.

Cursuri:

Anul 1
Managementul recuperării şi reciclării resurselor materiale
Tehnologii de demolare a construcţiilor
Explozivi şi metode de lucru cu explozivi utilizaţi la demolare
Siguranţa şi stabilitatea construcţiilor în curs de dezafectare/demolare
Metode şi echipamente de protecţie a mediului
Legislaţia specifică dezafectării/demolării construcţiilor
Sisteme de acţionare a echipamentelor de lucru ataşate pe maşini de bază
Echipamente tehnologice specializate pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor
Ingineria recuperării şi reciclării materialelor din construcţiile metalice
Roboţi şi tehnologii robotizate folosite la lucrări de dezafectarea/demolarea construcţiilor
Anul 2
Managementul riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru lucrările de dezafectare/demolare a construcţiilor
Tehnologii şi echipamente de procesare a materialelor recuperate din structurile de beton
Optimizarea computerizată a tehnologiilor/costurilor proceselor de demolare a construcţiilor
Unelte portabile și miniechipamente de dezafectare/demolare a construcţiilor
Activități de cercetare – proiectare
Definitivare și elaborare lucrare disertație