ANUNȚ IMPORTANT – Studenți Anul II – Master

26 mai 2023

În perioada 06.06 – 14.06.2023 se va depune la secretariatul facultății o cerere pentru înscrierea la Examenul de Disertație sesiunea IUNIE 2023, în caz contrar, absolvenții nu vor putea susține examenul.


SESIUNEA IUNIE 2023


Programul de studii universitare de master SISTEME MECANICE AVANSATE

Examenul de Disertație va avea loc în data de 16 iunie 2023, ora 09.00, sala C7

Componența comisiei de examinare:

  1. Prof. univ. dr. ing. Virgil FLORESCU – președinte
  2. Ș. l. univ. dr. ing. Mihai SAVANIU – membru
  3. Ș. l. univ. dr. ing. Cătălin FRÂNCU – membru
  4. Asist. univ. drd. ing. Anca SASU – secretar

Membru supleant – Prof. univ. dr. ing. Ion DAVID

Componența comisiei pentru analiză și soluționarea contestațiilor:

  1. Prof. univ. dr. ing. Laurențiu RECE – președinte
  2. Prof. univ. dr. ing. Cristian PAVEL – membru
  3. Conf. univ. dr. ing. Aurelian GAIDOȘ – membru
  4. Ș. l. univ. dr. ing. Dorin RUS – membru

Mail-uri comunicare on-line: secretariat.ut@utcb.ro, anca-ruxandra.sasu@utcb.ro