Taxe

Toţi studenţii plătitori de taxă sunt obligaţi să respecte termenele de plată, conform contractului de studii:

Tranşa I :31 octombrie 2019  
Tranşa II :31 martie 2020

Notă: Toate taxele se achită la casieria UTCB din Bd-ul Lacul Tei nr. 124 (bloc administrativ, etaj 1). Prima tranşă poate fi achitată la ghişeul facultăţii doar până la data de 04.10.2019. Nerespectarea termelor de plată atrage, după sine, exmatricularea, fara drept de reinmatriculare.