Anunț important pentru studenții din anii terminali

11 martie 2021

În atenția studenților din anii terminali

Până la data de 15 aprilie 2021, studenții, vor depune la secretariatul facultății, diploma de bacalaureat și de licență în original, în caz contrar nu vor putea fi primiți la examenul de licență respectiv disertație.


Actualizat 11.03.2021 19:52

Credits : Photo by Sora Shimazaki from Pexels